Спосіб виробництва паштетних мас (Деклараційний патент на винахід №54294)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено спосіб виробництва паштетних мас, який включає промивання, нарізання на шматки м’ясної сировини, засіл, фаршескладання, фасування та термічну обробку, який відрізняється тим , що на стадії підготовки сировини нарізану колагеновмісну сировину витримують в розчині солей, варять у воді, подрібнюють з додаванням бульйону від варіння до маси сировини та використовують при фаршескладанні паштетної маси з введеням в кількості 20-30% до основної сировини. The method of production pate masses, includes washing, cutting in pieces of raw meat, Ambassador, mincemeat test, packaging and thermal treatment, distinguished by the fact that at the stage of raw materials preparation chopped collagen containing raw materials can withstand in a solution of salt, boil-in-the water, crushed with the addition of broth from cooking to the mass of the raw materials and use the mincemeat test pate mass with imposed in the amount of 20-30% of the basic raw material.

Опис

Ключові слова

паштет, фаршескладання, колагеновмісна сировина, паштет, liver pate, mincemeat test, collagen containing raw mater, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 54294 UA, МПК А 23 L 1/31 Спосіб виробництва паштетних мас / Пасічний В. М., Клименко М. М., Сосіна О. В., Мащенко Т. В. ; заявник - Національний університет харчових технологій. — № 2002075831 ; заявл. 15.07.2002 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 10, 2003 р.

Зібрання