Удосконалення технології напівфабрикатів у тістовій оболонці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Харчування в дитинстві є важливим чинником, який впливає на здоров'я в цілому та на опірність організму до негативних факторів навколишнього середовища. При формуванні раціонів школярів використовують різноманітні продукти тваринного і рослинного походження, що забезпечують організм необхідними макро- і мікронутрієнтами, в тому числі мінеральними речовинами та вітамінами. Одним із шляхів є розроблення інноваційних продуктів з нетрадиційним поєднанням. Використання шпинату у технології напівфабрикатів у тістовій оболонці дозволить розширити асортимент продуктів у раціонах харчування школярів. Nutrition in childhood is an important factor that affects the health in general and the body's resistance to negative environmental factors. When forming diets of students use various products of animal and vegetable origin, providing the body with the necessary macro- and micronutrients, including minerals and vitamins. One way is to develop innovative products with an unconventional mix. The use of spinach in the technology of semi-finished products in the test shell will allow to expand the range of products in the diets of students. The market for the supply and sale of meat delicacies is subject to significant fluctuations, due to the list of certain trade, economic and social factors, so a very relevant topic is the analysis of this market. Both boiled - smoked and smoked-baked, and smoked and uncooked meat delicacies are in great demand. Thus, conducting a comprehensive general analysis of the delicatessen meat products market has allowed us to observe some positive trends in recent years and to forecast possible trade, economic and social changes.

Опис

Ключові слова

vegetable raw materials, напівфабрикати у тістовій оболонці, рослинна сировина, semi-finished products in the test shell, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Cелюк, М. А. Удосконалення технології напівфабрикатів у тістовій оболонці / М. А. Селюк, О. І. Гащук, О. Є. Москалюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 348.