Теоретико-методологічні підходи щодо процесу розробки і реалізації конкурентних стратегій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуті методологічні підходи щодо процесу розробки і реалізації конкурентних стратегій. Обґрунтована мотивація конкурентної поведінки підприємства, охарактеризовані чинники, які знаходяться в основі формування стійкої конкурентної позиції підприємства на ринку, визначені методи та інструменти, за допомогою яких підприємства досягають конкурентних переваг на ринку, запропонована програма дій щодо реалізації конкурентної стратегії в системі управління підприємством. The article describes the methodological approaches to the process of developing and implementing competitive strategies. Reasonable motivation of enterprise competitive behavior is grounded, described factors that are the basis for the formation of a stable competitive position on the market, certain methods and tools are defined by which companies achieve competitive advantage in the market, the program of action is proposed to implement competitive strategies in the management of the enterprise.

Опис

Ключові слова

система управління підприємством, конкурентні переваги, конкурентні стратегії, конкурентна позиція підприємства, enterprise management system, competitive advantage, competitive strategy, competitive position of enterprises, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Теоретико-методологічні підходи щодо процесу розробки і реалізації конкурентних стратегій / Л. В. Страшинська, Г. А. Грецька // Вісник КНУТД. – 2011. – № 5 . – С. 208-218.

Зібрання