Наукові праці Національного університету харчових технологій Т. 22, № 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У журналі опубліковано статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок та прикладних досліджень у галузі технічних та економічних наук. Рукописи статей попередньо рецензуються провідними спеціалістами відповідної галузі. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, докторантів і студентів вищих навчальних закладів, керівників підприємств харчової промисловості. Articles with the results of fundamental theoretical developments and applied research in the field of technical and economic sciences are published in this journal. The scripts of articles are reviewed beforehand by leading specialists of corresponding branch. The journal was designed for professors, tutors, scientists, postgraduates, students of higher education establishments and executives of the food industry.

Опис

Ключові слова

прикладні дослідження, харчові технології, теоретичні розробки, applied research, food technology, theoretical development

Бібліографічний опис

Наукові праці Національного університету харчових технологій. Т. 22, № 1 / Національний університет харчових технологій. - К. : НУХТ, 2016. - 252 с.