Основні цінності філософії Людвіга Фейєрбаха

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Початок третього тисячоліття пов’язаний з наростанням відчуження і роз’єднаності між індивідами і групами, зростанням споживчих інтенцій людини, коли вона стає в один ряд з споживаними товарами та послугами. У даній ситуації актуального значення набувають ідеї Л. Фейєрбаха про цінність людини, про цінність спілкування, любові і «природної релігії». The beginning of the third millennium is associated with the growing alienation and disconnection between individuals and groups, consumer intentions man that is on par with the consumed goods and services. In this situation, the actual importance Feuerbach ideas about the value of human communication about the value of love and "natural religion".

Опис

Ключові слова

філософія, philosophy, антропологічний матеріалізм, anthropological materialism, релігія, religion, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Кобець, О. С. Основні цінності філософії Людвіга Фейєрбаха / О. С. Кобець, М. Г. Кітов // Дні науки філософського факультету – 2015 : Міжнародна наукова конференція, 21–22 квіт. 2015 р. : матеріали доповідей та виступів. – К. : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 64.