Використання комп’ютерних технологій для визначення коефіцієнту проникності шару осаду при мембранному фільтруванні дисперсних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалі розроблено методику інформаційного проектування по визначенню коефіцієнту проникності структурного шару осаду на мембрані за допомогою гібридного CAE комплексу. Запропоновано аналітичну залежність для визначення коефіцієнту проникності шару осаду в процесі мембранної фільтрації дисперсних систем.
The paper develops a methodology for information design to determine the permeability coefficient of the structural layer of sediment on the membrane using a hybrid CAE complex. The analytical dependence for determining the permeability coefficient of the sediment layer in the process of membrane filtration of dispersed systems is proposed.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, комп’ютерні технології, визначення коефіцієнту проникності, шар осаду, мембранне фільтрування, дисперсні системи, department of foodstuff expertise, computer technologies, determination of the permeability coefficient, sediment layer, membrane filtration, dispersed systems

Бібліографічний опис

Використання комп’ютерних технологій для визначення коефіцієнту проникності шару осаду при мембранному фільтруванні дисперсних систем / Б. C. Пащенко, Є. В. Штефан, О. А. Литвиненко, Ю. Г. Сухенко // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 17 квітня-18 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2019. – С. 183-184