Конкурентоспроможність персоналу як складова загальної конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються способи професійного розвитку персоналу як важливий напрям удосконалення придбаних конкурентних переваг. Неперервний професійний розвиток розглядається як довгострокові інвестиції в конкурентоспроможність персоналу.

Опис

Ключові слова

професійний розвиток, конкурентоспроможність, конкурентна перевага, профессиональное развитие, конкурентоспособность, конкурентное преимущество, professional development, competitiveness, competitive advantage, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Репіч, Т. А. Конкурентоспроможність персоналу як складова загальної конкурентоспроможності підприємства / Т. А. Репіч // Наукові праці НУХТ. - 2010. - № 36. – C. 175-179.

Зібрання