Релігія і формування цінносей сучасної молоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена проблемі розвитку релігій у сучасному світі. Article dedicated to the problem development religion in the modern world.

Опис

Ключові слова

життя, людина, особистість, life, human, person, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Клочков, І. В. Релігія і формування цінносей сучасної молоді / І. В. Клочков // Сучасна молодь і проблема життєвих цінностей: філософські та етико-культурологічні виміри : зб. матеріалів міжнародної наукової конференції, 15–16 квітня 2010 р. – К.: КНЛУ, 2010. – C. 46 –48.