Впровадження інноваційних технологій в рекламну діяльність підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначена роль інноваційних рекламних заходів у забезпеченні стійких конкурентних позицій підприємств на ринку та розглянуті новітні рекламні технології, запропоновані провідними країнами в галузі інноваційних розробок.
It is defined the role of innovative advertising event in ensuring the companies’ stable competitive positions on the market and considered the latest advertising technologies, proposed by the leading countries in the field of innovative development.

Опис

Ключові слова

реклама, рекламна діяльність, інноваційні технології, advertisement, advertising activity, innovative technologies, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Струніна, Л. В. Впровадження інноваційних технологій в рекламну діяльність підприємств / Л. В. Струніна // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному бізнесовому середовищі : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 25-26 жовтня 2012. - С. 103-104.