Исследование структуры поверхности сорбентов-катализаторов, модифицированных MnO2 методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии РФС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Исследованы кристаллические пленки оксида марганца в свежем и отработанном состояниях методом РФС. Подтверждена эффективность модификации, при которой на поверхности подложки карбонатного типа формируется тонкопленочная кристаллическая структура MnO2.

Опис

Ключові слова

синтез материалов, диоксид марганца, кристаллическая структура MnO2, synthesis of materials, manganese dioxide, crystal structure of MnO2, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Якупова, И. В. Исследование структуры поверхности сорбентов-катализаторов, модифицированных MnO2 методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии РФС / И. В. Якупова, О. А. Савченко, Н. Н. Чернова // Хімія, фізика та технологія поверхні : матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю, 13–15 травня 2015. – Київ, 2015. – С. 216.