Бродильний апарат (Деклараційний патент на винахід № 75184)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бродильний апарат складається з циліндричного корпусу, сорочки охолодження, патрубка підведення і відведення середовища, запобіжного клапана, ресивера з клапаном та контролером керування клапанами. Корпус оснащено циркуляційною трубою з газорозподільним пристроєм, розташованим у її верхній частині і з'єднаним з ресивером через регулювальний клапан. A fermenter consists of cylindrical housing, cooling jacket, socket for supply and removing of medium, emergency valve, receiver with valve, and control valve checker. The housing is equipped with circulation pipe with gas-distributing device located in its upper part, and connected with receiver through the control valve.

Опис

Ключові слова

бродильний апарат, fermenter, корпус, housing, циркуляційна труба, circulation pipe, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід № 75184, МПК C12F 3/08 (2006.01). Бродильний апарат / А. О. Чагайда, В. А. Піддубний, А. І. Соколенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201205226; заявл. 27.04.2012; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.

Зібрання