Особливості системи планування на підприємствах сфери послуг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Планування на підприємствах сфери послуг має свої особливості. Вони обумовлені специфікою послуг та процесів їх надання, що ускладнює роботу, під час складання планів діяльності підприємств, через непорівнянність багатьох послуг. Planning for the business services sector has its own characteristics. They are caused by specific services and processes of supply, making it difficult to work in the preparation of business plans, due to lack of comparability of many services.

Опис

Ключові слова

сфера послуг, service industry, система планування, planning system

Бібліографічний опис

Шило, Л. І. Особливості системи планування на підприємствах сфери послуг / Л. І. Шило // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 131-132.