Роль іноземної мови у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

іноземна мова, майбутній фахівець економічного профілю, foreign language, future specialist in Economics, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Довгун, І. М. Роль іноземної мови у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю / І. М. Довгун // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 141–143.