Джерела фінансування інноваційних проектів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, інвестиційні ресурси, інноваційні проекти, джерела фінансування, мінімізація вартості, investment resources, innovative projects, sources of funding, cost minimization

Бібліографічний опис

Кутас, О. О. Джерела фінансування інноваційних проектів / О. О. Кутас // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 75-77.