Спосіб адсорбційного очищення питної води (Патент на винахід № 83955)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб адсорбційного очищення питної води, що включав адсорбцію домішок сорбентом, який відрізняється тим, що як сорбент беруть компо­зицію палигорсьиту і морденіту у співвідношенні 1:3.

Опис

Ключові слова

адсорбція, модерніт, адсорбция, модернит, adsorption, mordenite, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 83955 UA МПК(2006) CO2F 1/28 В01J 20/16 Спосіб адсорбційного очищення питної води / Ткачук Н. А., Мельник Л. М., Манк В. В., Мельник З. П. ; власник: Національний університет харчових технологій ; заявл. 07.06.2007; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16.

Зібрання