Про мову ноосферних комунікацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

ноосфера, інтегральна мова, noosphere, integrated language, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Яненко, Л. П. Про мову ноосферних комунікацій / Л. П. Яненко // Таврійські філологічні наукові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 січня 2018р., м. Київ. – Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2018. - С. 193-194.