Дослідження та використання методів Data Mining для обліку, аналізу і аудиту операційних витрат підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У цілому технологію Data Mining визначають як процес знаходження в сирих даних раніше невідомих, нетривіальних, практично корисних і доступних інтерпретації знань, необхідних для прийняття рішень у різних сферах людської діяльності.

Опис

Ключові слова

комп'ютерні технології, операційні витрати підприємств, технологія Data Mining, операционные расходы предприятий, технология Data Mining, компьютерные технологии, operating costs of enterprises, technology Data Mining, computer Technology, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Джуренко, Т. Дослідження та використання методів DataMining для обліку, аналізу і аудиту операційних витрат підприємств / Тетяна Джуренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 480-482.