Наукові підходи до пошуку асортиментних ніш хлібопекарського виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано новий підхід до пошуку асортиментних ніш хлібопекарського виробництва з використанням наукового методу морфологічного аналізу. Наведено приклади нових виробі як у межах традиційних технологій, так і абсолютно інноваційних.
A new approach to the search of product niches of bakery production with the use of the scientific method of morphological analysis. Examples of the new product as part of the traditional technologies, and completely innovative.

Опис

Ключові слова

асортимент, нові вироби, морфологічний аналіз, матриця властивостей, assortment of new products, morphological analysis, matrix properties, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Махинько, В. М. Наукові підходи до пошуку асортиментних ніш хлібопекарського виробництва / В. М. Махинько, Л. В. Махинько, О. М. Козир // Хранение и переработка зерна. - Днепропетровск : ООО ИА "АПК-ЗЕРНО", 2010. - N 1. - С. 46-49.

Зібрання