Удосконалення АСР тиску на обігрів фланців і шпильок турбіни К-300-240 за допомогою нелінійних регуляторів при різних режимах роботи блоку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Збільшення часу пуску потужних турбін високого тиску призвело до появи, при навантаженні турбіни, значної різниці температур по ширині фланців, а також виникнення великого осьового подовження ротора. І те й інше є наслідком нерівномірності прогріву окремих вузлів турбоагрегату при пуску. У зв'язку з цим відразу ж після початку серійного виробництва цих агрегатів стали розроблятися заходи щодо прискорення їх пуску. Increased time starting large turbine pressure led to, at loading turbines, large temperature difference across the width of the flanges and the emergence of large axial extension of the rotor. Both are the result of the uneven heating of individual turbine units at launch. In this regard immediately after the start of mass production of these units have developed actions to accelerate their launch.

Опис

Ключові слова

нелінійні регулятори, тиск, турбіни, nonlinear controllerspressure, turbines, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Єськов, К. В. Удосконалення АСР тиску на обігрів фланців і шпильок турбіни К-300-240 за допомогою нелінійних регуляторів при різних режимах роботи блоку / К. В. Єськов, В. Г. Трегуб // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики : ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів, 21–24 квітня 2015 р. – К. : КПІ, 2015. – Ч. 2. – С. 9.