Спосіб виробництва білково–жирової емульсії із стабільними властивостями із колагенвмісної сировини (Патент на корисну модель № 66626)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено спосіб виробництва білково – жирової емульсії із стабільними властивостями із колагенвмісної сировини, що включає очищення вихідної сировини, її знежирення, подрібнення на вовчку, охолодження, який відрізняється тим, що як вихідну сировину використовують свинячу шкурку, потім проводять кутерування з льодом і фосфатами у три стадії – при температурі 28-32оС на першій і другій стадії та 15-16оС – на третій стадії, потім охолоджують до 2-4оС і витримують 8-12 годин та знову проводять кутерування із яловичим жиром і сіллю до кінцевої температури 30-32оС або із свинячим та пташиним жиром до кінцевої температури 22-24оС . A method of producing protein - fat emulsion with stable properties of kolahenovmisnoyi raw materials, including cleaning of raw materials, its degreasing, grinding on volchkov, cooling, wherein that as starting materials used pork skin, then spend kuteruvannya with ice and phosphates in three stage - at 28-32oS on the first and second stage and 15-16oS - the third stage, then cooled to 2-4oS and stand 8-12 hours and then spend kuteruvannya of beef fat and salt to a final temperature of 30-32oS or with swine and avian fat to a final temperature of 22-24oS.

Опис

Ключові слова

білково-жирова емульсія, fat-protein emulsion kolahenovmisna stuff, колагеновмісна сировина, collagen-containing raw materials, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 66626, МПК A23J 1/10. Спосіб виробництва білково-жирової емульсії із стабільними властивостями із колагенвмісної сировини / Кишенько І. І., Гащук О. І., Гащук С. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201107843 ; заявл. 22.06.2011 ; опубл. 10.01.2012, Бюл. №1.

Зібрання