Оцінка податкового навантаження як інструмент управління фінансовим станом підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра фінансів, податкове навантаження, податкове зобов’язання, оподаткування підприємств, податок на прибуток підприємств, податковий календар

Бібліографічний опис

Дегтярьова, О. А. Оцінка податкового навантаження як інструмент управління фінансовим станом підприємства : кваліфікаційна робота ... магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Олександра Андріївна Дегтярьова ; наук. керівник Світлана Василівна Бойко. – Київ, 2022. – 137 с.