Впровадження фінансово-економічних інструментів управління сталим розвитком підприємства харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

сталий розвиток, фінансово-економічний потенціал, управління сталим розвитком, оцінка інтегрального показника, модель сталого розвитку, прийняття управлінського рішення, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дідашко, Ю. І. Впровадження фінансово-економічних інструментів управління сталим розвитком підприємства харчової промисловості : кваліфікаційна робота ... магістра : 073 Менеджмент / Юлія Ігорівна Дідашко ; наук. керівник Світлана Владиславівна Бурлуцька. – Київ, 2023. – 136 с.