Соус червоний із кумкватом (Патент на корисну модель № 130551)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача створення соусу червоного із кумкватом при додаванні кумквату та водно-спиртового настою із цедри кумквату, який не піддається нагріванню, та дозволяє підвищити окисно-відновні властивості продукту та сприятиме 15 підвищенню імунітету організму людини, збільшенню його протистояння до впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища, покращуватиме обмін речовин, позитивно впливатиме на серцево-судинну систему, підвищить вміст мінералів та вітамінів у соусі. The utility model is based on the task of creating red sauce with kumquat by adding kumquat and water-alcohol infusion from the kumquat peel, which is not heatable, and allows to increase the redox properties of the product and will help to increase the immunity of the human body, increase its resistance to the body and increase its resistance to the body. environmental factors, improve metabolism, positively affect the cardiovascular system, increase the content of minerals and vitamins in the sauce.

Опис

Ключові слова

соус, кумкват, вино, окисно-відновний потенціал, sauce, wine, kumquat, redox potential, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 130551 UA, МПК A23L 23/00, A23L 27/10 (2018.01) Соус червоний із кумкватом / Кузьмін О. В., Богомол А. В. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – №u 201807233 ; заявл. 26.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23 2018 р.

Зібрання