Визначення складу харчових волокон

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання харчових волокон сприяє підвищенню емульгуючої здатності м’ясних систем, поліпшенню структурно-механічних властивостей і реологічних показників м’ясопродуктів; зменшенню витрат на основну сировину в рецептурах готових виробів. Найбільшими джерелами харчових волокон є рослинні продукти, такі як зернові, бобові, овочі, фрукти та насіння. Харчові волокна можна розглядати як функціональну їжу, оскільки вони позитивно впливають на одну або кілька функцій організму людини. The use of dietary fiber enhances the emulsifying ability of meat systems, improves the structural-mechanical properties and rheological characteristics of meat products; reducing the cost of basic raw materials in the formulations of finished products. The largest sources of dietary fiber are plant products such as cereals, legumes, vegetables, fruits and seeds. Dietary fiber can be considered a functional food because it has a positive effect on one or more functions of the human body.

Опис

Ключові слова

рослинні продукти, харчові волокна, зернові продукти, бобові продукти, vegetable products, dietary fiber, cereals products, legumes products

Бібліографічний опис

Страшинський, І. Визначення складу харчових волокон / І. Страшинський, Р. Ришканич, Т. Шевченко // Actual problems of science and practice : програма і матеріали XIV Міжнародної наукової-практичної конференції, Стокгольм, Швеція, 27-28 квітня 2020 р.