Аналіз діяльності головних гравців на ринку кондитерських виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кондитерські вироби є групою харчових продуктів широкого асортименту, які споживаються майже усім населенням. Confectionery is a group of food a wide range consumed almost all the population.

Опис

Ключові слова

кондитерська галузь, конкуренція, споживання, confectionery industry, competition, consumption

Бібліографічний опис

Савчук, І. В. Аналіз діяльності головних гравців на ринку кондитерських виробів / І. В. Савчук // Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 58-59.