Розробка системи автоматизації процесу ректифікації

Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

спирт, Schneider Electric, автоматизація, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Скрипник, Д. І. Розробка системи автоматизації процесу ректифікації : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Дмитро Іванович Скрипник ; наук. керівник Віктор Григорович Трегуб. – Київ, 2021. – 80 с.