Міжнародні практики управління персоналом на підприємствах харчової індустрії і український HR-менеджмент

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Соломка, О. М. Міжнародні практики управління персоналом на підприємствах харчової індустрії і український HR-менеджмент / О. М. Соломка // Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context : Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, May 15, 2020. – Houston, USA: European Scientific Platform, 2020. – Vol. 1. – Р. 76-77.

Анотація

Розглянуто особливості міжнародних практик управління персоналом в харчовій індустрії та їх локальну адаптацію. Розкрито загальноекономічні фактори впливу на реформування українського HR-менеджменту. Проаналізовано можливості адаптації світових практики управління персоналом в харчовій промисловості і створення вітчизняної моделі.

Опис

Ключові слова

кафедра економічної теорії, міжнародні та порівняльні практики управління персоналом, HR-менеджмент, харчова промисловість, international and comparative personnel management practices, HR management, food Industry

Бібліографічний опис