Антропологічна рецепція ідей І. Канта у працях В. І. Шинкарука і І. В. Бичко

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено комплексному розгляду проблеми розвитку науки; This article dedicates to the complex review of the problem science.

Опис

Ключові слова

історія, раціональність, наука, кафедра гуманітарних дисциплін, history, rationality, science

Бібліографічний опис

Клочков, І. В. Антропологічна рецепція ідей І. Канта у працях В. І. Шинкарука і І. В. Бичко / І. В. Клочков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 70-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 20–21 квітня 2004 р. – К.: НУХТ, 2004. – Ч. 1. – С. 24.