Еволюція підходів до оцінювання джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто напрями розвитку методичних підходів щодо оцінки джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств через призму вибору найбільш вигідних (в тому числі і з позиції їх фінансування) інвестиційних програм та проектів.

Опис

Ключові слова

інвестиції, інвестиційна діяльність, джерела фінансування, інвестиційна програма, інвестиційний проект, инвестиции, инвестиционная деятельность, источники финансирования, инвестиционная программа, инвестиционный проект, investments, investment activities, sources of funding, investment program, investment project, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Сілакова, Г. В. Еволюція підходів до оцінювання джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств / Г. В. Сілакова // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : програма Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 квітня 2011 р. – Буча : УГІ, 2011. – С. 90–91.