Ресурсозберігаюча технологія переробки картоплі для закладів ресторанного господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сьогодні пріоритетними напрямами розвитку харчової промисловості є розробка та впровадження екологічно чистих ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій у сучасне виробництво. У першу чергу, це стосується переробки рослинної сировини, технології якої часто пов’язані з великою кількістю відходів, які необхідно відповідним чином утилізувати. Особливо гостро ця проблема стоїть у великих містах, де має місце велика кількість закладів громадського харчування. The priority areas of the food industry is the development and introduction of clean and resource-saving technologies in modern production. First of all, it concerns the processing of plant materials, technologies which are often associated with a lot of waste to be disposed of properly. Particularly acute the problem is in cities where there is a large number of catering establishments.

Опис

Ключові слова

переробка картоплі, ресторанне господарство, технології, переработка картофеля, processing potatoes, restaurant management, technology, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Бандуренко, Г. М. Ресурсозберігаюча технологія переробки картоплі для закладів ресторанного господарства / Г. М. Бандуренко, О. С. Бессараб, М. Г. Писарєв // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : Міжнародна науково-практична конференція, 25–27 березня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 66–67.