Спосіб виробництва сиру м'якого (Патент на корисну модель № 120174 )

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва м'якого сиру, при якому виконують попередній підігрів молока та коагулянту, коагуляцію білків молока з наступним видаленням молочної сироватки після утворення білково-ягідної основи. Як коагулянт використовують дисперговані плоди обліпихи з рН 2,6-2,7 в кількості 5-9 % до маси молока, процес коагуляції білків молока здійснюється за температури 63-67 °С протягом 3-5 хв. Method of production of soft cheese, which pre-heat milk and coagulant, coagulation of milk proteins and subsequent removal of milk whey after the formation of protein-berry basis. As the coagulant dispersed fruits of sea-buckthorn are used with pH 2,6-2,7 in the amount of 5-9% to the mass of milk, the process of coagulation of milk proteins is carried out at a temperature of 63-67 ° C for 3-5 minutes.

Опис

Ключові слова

сир м’який, білково-ягідна основа, плоди обліпихи, cheese is soft, protein-berry base, the fruits of sea buckthorn, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 120174 UA, МПК А23С 19/076 (2006.01) Спосіб виробництва сиру м'якого / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Дем'янів І. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2017 03995 ; заявл. 24.04.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20, 2017 р.

Зібрання