Дослідження інтерфероногених властивостей композиції потенційного пробіотичного препарату та культур L. delbrueckii subsp. bulgaricus LB86, L. rhamnosus V® порівняно з комерційними препаратами Del-Immune V® та Лактобактерин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Імуномодулятор Del-Immune V® - структурні компоненти мурамілпептиди та нуклеопротеїди штаму L. rhamnosus V® (Boulder, Colorado, USA). Одноразове пероральне введення композиції лактобактерій та досліджених культур L. delbrueckii susp. bulgaricus LB86 ВКПМ-В-5788 та L. rhamnosus V® або препаратів порівняння Del-Immune V® та Лактобактерин супроводжувалося індукцією ІФН. Сталий рівень циркулюючого ІФН визначали на 6 та 24 год. після введення дослідних препаратів, який складав для L. delbrueckii susp. bulgaricus LB86 ВКПМ-В-5788 та L. rhamnosus V® 4,2 та 4,3 log2 од/мл, а для препаратів Del-Immune V® та Лактобактерин 4,0 та 3,9 log2 од/мл, для композиції лактобактерій 3,7 log2 од/мл проти 2 log2 од/мл в контролі.

Опис

Ключові слова

інтерфероногенна активінсть, лактобактерії, пробіотики, interferonogenic activity, lactobacteria, probiotics, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Дослідження інтерфероногених властивостей композиції потенційного пробіотичного препарату та культур L. delbrueckii subsp. bulgaricus LB86, L. rhamnosus V® порівняно з комерційними препаратами Del-Immune V® та Лактобактерин / Н. О. Тимошок, Л. М. Шинкаренко, С. О. Старовойтова, М. Я. Співак // XII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського: Тези доповідей 25-30 травня 2009р., Ужгород /Нац. акад. наук України, Міністерство освіти і науки України [та ін.]; уклад. Авдєєва Л.В. [та ін.].-Ужгород: ВАТ «Патент», 2009. - С. 264.