Комплексний показник якості макаронних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено комплексний показник якості макаронних виробів, що враховує їх харчову цінність. Комплексний показник якості застосовано як критерій оптимальності для оптимізації технології приготування тіста при виготовленні макаронних виробів. Установлені оптимальні параметри процесу приготування тіста, які включені до рецептур і технологічних інструкцій з виготовлення макаронних виробів з сухим яєчним білком та виробів, що виготовляються з використанням поліпшувача Нупазим. The complex quality index of macaroni products has been developed taking to the account its food value. Complex index has been applied as optimality criteria for optimization of macaroni technology. The optimal parameters of dough making process have been installed. They were included to the compounding and technological instruction of macaroni products with dry egg white and improver Noopazyme producing.

Опис

Ключові слова

комплексний показник якості, харчова цінність, критерій оптимальності, оптимальні параметри, complex quality index, food value, optimality criteria, optimal parameters, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Юрчак, В. Г. Комплексний показник якості макаронних виробів / В. Г. Юрчак, Т. П. Євсеєнко // Зерно і хліб. – 2005. – №2– С. 40 – 41.

Зібрання