Синтез та електрохімічні властивості нанокомпозиту LiFеPO4/С

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонований метод синтезу LiFePO4 в розплаві холін хлориду та диетиленгліколю. Отримані порошки з ламелярною морфологією, що складаються з кристалів LiFePO4 (~30 нм) зі структурою олівіну. Ємність катоду на основі LiFePO4/C становить 133 мА•год/г для струму 0,1С, коефіцієнт дифузії 1.3•10-10 см2/с та 1.5∙10-10 см2/с для анодного і катодного піків, відповідно.

Опис

Ключові слова

LiFePO4/С, cathode, lithium-ion batteries, катод, літій-іонні батареї

Бібліографічний опис

Галагуз, В. А. Cинтез та електрохімічні властивості нанокомпозиту LiFеPO4/С / В. А. Галагуз // Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України, 16-17 листопада 2017 р. : збірник тез доповідей. – Київ, 2017. – С. 30.