Загортаючий робочий орган картоплесадильної машини (Патент на корисну модель № 111899)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Артеменко, Дмитро Юрійович
Бєляєв, Юрій Борисович
Онопа, Володимир Анатолійович
Скриннік, Станіслав Станіславович

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського виробництва, зокрема до робочих органів картоплесадильних машин, і може бути використана на їхніх посадочних секціях при посадці картоплі.

Опис

Ключові слова

корисна модель, картоплесадильна машина, сільськогосподарське виробництво, изобретение, картофельпосадочная машина, сельскохозяйственное производство, the invention, machine for planting potatoes, agricultural production, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Патент 111899 UA, МПК А01С 9/00 (2016.01) Загортаючий робочий орган картоплесадильної машини / Артеменко Д. Ю., Онопа В. А., Бєляєв Ю. Б., Скриннік С. С. ; заявник Кіровоградський національний інститут технічний університет. — № а 201605271 ; заявл. 16.05.2016 ; опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22, 2016 р.

Зібрання