Організаційно-економічні основи розвитку садівницьких підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В дисертаційній роботі розглянуто теоретичні та методологічні основи створення і ефективного функціонування аграрних підприємств у ринковому середовищі, встановлено організаційно-економічні особливості формування садівницьких підприємств як підприємницьких структур, обґрунтовано методику дослідження формування і ефективності садівницьких підприємств ринкового типу. The author has researched the theoretical and methodological principles of the creation and efficient functioning of agrarian enterprises under the market conditions, established organizational and economic peculiarities of the horticultural enterprises, formation as business structures. The methods of investigating the formation and efficiency of the horticultural enterprises of the market type have been substantiated.

Опис

Ключові слова

садівницьке підприємство, ефективність, спеціалізація, концентрація, інтеграція, конкурентоспроможність, ринок, horticultural enterprises, effectivity, specialization, concentration, integration, competity, market

Бібліографічний опис

Барабаш, Л. О. Організаційно-економічні основи розвитку садівницьких підприємств : автореф. дис... канд. техн. наук : 08.06.01 / Барабаш Людмила Олександрівна ; НУХТ. - К., 2004. - 19 с.