Омніканальність як інструмент управління конкурентноспроможністю підприємства в умовах розвитку E-commerce

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто переваги омніканальності як парадигми ведення бізнесу. Доведено, що поняття омніканальності часто плутають з багатоканальністю, мультиканальністю. Описано, чим вони відрізняються. Доведено, що при омніканальності всі канали продажів об'єднуються в єдину систему, щоб клієнту було зручно перемикатися. Тому омніканальність дає клієнту більше можливостей і комфорту. Наведено приклади омніканальної взаємодії. Обґрунтовано, що рішення про перехід рітейлера до омніканальності має бути прийнято після ґрунтовної оцінки стратегічних і операційних ризиків щодо різних аспектів діяльності компанії. The advantages of omnichannel as a paradigm of doing business are considered. It is proved that the concept of omnichannel is often confused with multichannel, multichannel. Describes how they differ. It is proved that with omnichannel all sales channels are combined into a single system so that it is convenient for the customer to switch. Therefore omnichannel gives the client more opportunities and comfort. Examples of omnichannel interaction are given. It is substantiated that the decision to move the retailer to omnichannel should be made after a thorough assessment of strategic and operational risks in various aspects of the company.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, омніканальність, інформаційні технології, інтернет-продажі, канали продажів, клієнтський досвід, репутація бренду, багатоканальність, omnichannel, information technology, online sales, sales channels, customer experience, brand reputation, multichannel

Бібліографічний опис

Ніс Санюліан, С. В. Омніканальність як інструмент управління конкурентноспроможністю підприємства в умовах розвитку e-commerce / С. В. Ніс Санюліан, Т. Г. Бєлова // Multidisciplinary academic research and innovation : abstracts of XXVII International Scientific and Practical Conference, May 25–28, 2021. – Amsterdam, Netherlands, 2021. – Р. 158-161.