Неймінг: сутність та прийоми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Створення назви фірми чи товару(послуги) - важливий крок на шляху до ринкового успіху, адже лише назва може змінити реакцію споживачів на пропонований товар(фірму). Creating a company name or product (service) - an important step towards market success, because only the name might change consumer response to the proposed product (firm).

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, товар, бренд, маркетинг, goods, brand name, marketing

Бібліографічний опис

Скригун, Н. П. Неймінг: сутність та прийоми / Н. П. Скригун // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. - К.: НУХТ, 2015. – С. 56-57.