Система виміру натягу штаби в безперервній групі клітей стану гарячої прокатки (Патент на винахід № 62598)

Анотація

Система містить установлений на кожній кліті пристрій виміру переднього натягу штаби, що включає в собі датчик горизонтальної сили, датчик зусилля прокатки і блок обчислення. Виходи датчика горизонтальної сили і мес дози з’єднані з відповідними виходами блока обчислення, додатковий вхід якого підключений до входу блока в пристрої попередньої кліті стану. The system contains a set of each cage measuring device front tension headquarters, which includes a horizontal force sensor, force sensor and rolling block calculation. Sensor output horizontal forces and masses connected to the appropriate dose output power calculations, additional input is connected to the input of the block device prior cage condition.

Опис

Ключові слова

прокатка метала, rolled metal, блок обчислення, power calculation, гідравліка, hydraulics, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Патент 62598 UA, 7 В21В37/00. Система виміру натягу штаби в безперервній групі клітей стану гарячої прокатки / Бєляєв Ю. Б., Грабовський Г. Г., Гагарін П. П., Авдєєв С. О.; №2003043344; заявл. 15.04.2003; опубл. 15.12.2003, Бюл. №12, 2003р.

Зібрання