Функціональне харчування у системі відновлення здоров’я та екологічного захисту населення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показано, що сучасні світові тенденції в галузі харчування пов’язані зі створенням функціональних продуктів широкого асортименту, які при щоденному використанні у складі раціону сприяють відновленню здоров’я та підтриманню його на належному рівні. З’ясовано проблеми їх створення, механізм дії на живий організм та проаналізовано ряд груп продуктів функціонального харчування, що користуются попитом на світовому та вітчизняному ринках. It is shown that the current global trends in nutrition related to the creation of a wide range of functional products that are in daily use in the diet help to restore health and maintain it at an adequate level. Found out the problem of their creation, the mechanism of action of a living organism and analyzed a number of groups of functional food that korystuyutsya demand in global and domestic markets.

Опис

Ключові слова

здоров'я, функціональні інгредієнти, екологічний захист, раціональне харчування, рафінована їжа, несприятливі чинники, health, functional ingredients, environmental protection, nutrition, refined foods, adverse factors, кафедра гуманітарних дисциплін, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Функціональне харчування у системі відновлення здоров’я та екологічного захисту населення / Г. О. Сімахіна, І. С. Гулий, А. І. Українець, Н. В. Науменко // Наукові праці УДУХТ. - 2000. - Том 1, № 8.

Зібрання