Управління конкурентоспроможністю персоналу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах ринкових відносин на конкурентоспроможність підприємства впливає забезпечення конкурентоспроможності персоналу. Які б нові технології не впроваджували на підприємстві, як би позитивно не впливали фактори зовнішнього середовища на діяльність організації, без висококваліфікованого персоналу, готового до цих змін, підприємство не зможе досягти бажаних результатів. Конкурентоспроможний персонал організації - це вагома частина конкурентоспроможності організації. In market conditions affecting the competitiveness of enterprises to ensure competitiveness staff. Whatever new technology is not implemented in the company, as it were positively influenced by environmental factors on the activities of the organization, without highly trained staff ready for these changes, the company will not achieve the desired results. Competitive staff organization - a significant part of competitiveness.

Опис

Ключові слова

управління конкурентоспроможністю, персонал, підприємство, competitiveness management, personnel, enterprise, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бадах, Ю. Управління конкурентоспроможністю персоналу підприємства / Ю. Бабік, Ю. Гринюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 180-182.