Сучасні інформаційні технології в сфері індустрії гостинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах сучасного розвитку суспільства, майже кожна галузь економіки переживає технологічно орієнтовані перетворення, індустрія гостинності в тому числі. Розвивається ряд технічних рішень, які вже діють, та змінюють спосіб ведення бізнесу в даній сфері. Загальною метою даних перетворень є орієнтованість на зручність, проінформованість і гарні відносини зі своїми клієнтами. In today's society of almost every sector of the economy is experiencing a technology-driven transformation hospitality industry as well. Developed a number of technical solutions that are already in force and change the way of doing business in this area. The overall objective of these changes is a focus on comfort, awareness and good relationships with their customers.

Опис

Ключові слова

інтелектуальні прилади, intelligent devices, управління взаємовідносинами з клієнтами, Customer Relationship Management, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Коваль, О. В Сучасні інформаційні технології в сфері індустрії гостинності / О. В. Коваль // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2016 р. - К. : НУХТ, 2016 - С. 76-78.