Аналіз слабообумовлених лінійних алгебраїчних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Лінійна система алгебраїчних рівнянь є слабообумовденою тоді, коли малі зміни коефіцієнтів або правих частин приводять до значних змін її розв'язків. Linear system of equations is a weakly description when small changes in the coefficients or the law often leads to significant changes in its decisions.

Опис

Ключові слова

лінійна система, linear system, механічні процеси, mechanical processes, алгебраїчні рівняння, algebraic equations, матриця, matrix, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Хоменко, С. А. Аналіз слабообумовлених лінійних алгебраїчних систем / С. А. Хоменко, Д. М. Люлька, М. А. Мартиненко // 65-а студентська наукова конференція, 13-45 квітня 1999 р. : тези доповідей. - К: УДУХТ, 1999. - С. 104.