Форми міжнародних розрахунків в зовнішньоекономічній діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкрито характерні відмінності у формах міжнародних розрахунків: за ціною, ризиком та обсягом зобов’язань банківських установ, щодо участі та відповідальності у процедурі переказу коштів між учасниками зовнішньоторговельних угод.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, банківський перека, міжнародні розрахунки, форми міжнародних розрахунків, документарний акредитив, інкасо

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Форми міжнародних розрахунків в зовнішньоекономічній діяльності підприємства / Тюха І. В. // Інформаційна культура в сучасному світі : матеріали наукового семінару. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 5. – Ч. 1. – С. 75-79.