Дослідження тендерних стереотипів в політичному житті України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Формування новітніх гендерних тенденцій в публічній політиці обумовлено розвитком процесів демократизації суспільства. Формирование новых гендерных тенденций в публичной политике обусловлено развитием процессов демократизации общества. Formation of new gender trends in public policy due to the development of democratization of society.

Опис

Ключові слова

стереотипи, тенденція, політика, стереотипы, политика, тенденция, stereotypes, trend, politics

Бібліографічний опис

Гринюк, Ю. М. Дослідження тендерних стереотипів в політичному житті України / Ю. М. Гринюк // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. - Київ : НУХТ, 2015. – С. 69-70.