Ефективність реформування механізму державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виділено завдання та складові елементи економічного механізму регулювання зовнішньоекономічних зв’язків

Опис

Ключові слова

регулювання, механізм, регулирование, механизм, regulation, the mechanism, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кириченко, О. М. Ефективність реформування механізму державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків харчової промисловості / О. М. Кириченко // Програма і матеріали 67-ї наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 24-25 квітня 2001 р. – К. : УДУХТ, 2001. – Ч. 1. - С. 64.