Хеджування ризику переказу коштів за допомогою документарного акредитива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Документарний акредитив є поширеною формою міжнародних розрахунків, застосування якого регулюються «Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів» про приєднання до яких заявили усі банки, що обслуговують міжнародні розрахунки. Documentary letter of credit is a common form of international payments, the use of which is governed "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits" of accession which said all banks that serve international payments.

Опис

Ключові слова

документарний акредитив, ризик, переказ коштів, money transfer, documentary credit, risk, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Хеджування ризику переказу коштів за допомогою документарного акредитива / І. В. Тюха // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 25–26 жовтня 2012 р. – Київ : НУХТ, 2012. – С. 196–197.