Методи Монте-Карло

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доповідь про використання програми MathCad для розв’язання задач, які відносяться до методу Монте-Карло. Report on the use of the program MathCad to solve problems that are related to the Monte Carlo.

Опис

Ключові слова

програма MathCad, метод Монте-Карло, розв’язання задач, problem solving, methods of Monte-Carlo, program MathCad, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Волощенко, О. П. Методи Монте-Карло / О. П. Волощенко, С. В. Гузенко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 76-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 12-13 квітня 2010 р. : тези доповідей. - Київ : НУХТ, 2010. - Ч. І. - С. 122.