Пристрій для отримання теплової енергії та відкритого вогню (Патент на корисну модель № 130083)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для отримання теплової енергії та відкритого вогню являє собою заготовку з цільної деревини, яка містить вертикальний та горизонтальний канали, при цьому вертикальний канал має довжину меншу, ніж довжина заготовки, і закінчується, не доходячи до нижньої площини заготовки. The device for producing thermal energy and open flame is a whole wood product consisting of vertical and horizontal channels, with the vertical channel having a length less than the length of the workpiece, and ending without reaching the lower plane of the workpiece.

Опис

Ключові слова

цільна деревина, отвір, канал, whole wood, hole, channel, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Патент 130083 UA, МПК C10L 11/06 (2006.01) B27M 3/00 (2018.01) Пристрій для отримання теплової енергії та відкритого вогню / Циганкова Г. А., Хрол А. К. - № u 2018105477 ; завл. 17.05.2018 ; опубл. 26.11.2018 ; Бюл. № 22, 2018 р.

Зібрання