Сучасні проблеми економіки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналізуються актуальні проблеми української економіки, зокрема проблеми створення середнього класу в Україні та його ролі у створенні стабільної економіки. Досліджуються функції і роль сфери послуг у стимулюванні споживання, значення системи споживчої кооперації для вдосконалення відносин у сфері споживання. Analyzes the current problems of the Ukrainian economy, in particular the problem of the creation of the middle class in Ukraine and its role in creating a stable economy. Investigate the function and role of the service sector in stimulating consumption, the value of consumer cooperatives to improve relations in the sphere of consumption.

Опис

Ключові слова

рівень доходів, середній клас, споживча кооперація, сфера послуг, державне регулювання, income, middle class, consumer cooperatives, services, regulation, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Салатюк, Н. М. Сучасні проблеми економіки України / Н. М. Салатюк, М. В. Шипов // ІХ міжнародна науково-практична конференція, Пшемишль, Польща : матеріали конф. - т. 14, Економічні науки. - 2013. - С. 66 – 71.